SURF AI Innovators Podcast

Wat is artificial intelligence (AI) en hoe gaat het onze wereld veranderen? Die vraag houd mij nu al langere tijd bezig. Samen met mijn collega’s Thomas van Himbergen en Andres Steijaert ben ik bij SURF een podcast begonnen om precies met dat soort vragen te stoeien.

Hierin praten we met onderzoekers, ingenieurs, innovatiemanagers en tal van anderen over hun ervaringen met en toekomstige verwachtingen van AI. Toegespits op toepassingen binnen onderwijs en onderzoek.

Probeer het eens uit en luister een van onze afleveringen van de SURF AI Innovators Podcast op Soundcloud!

De Aanpak Begeleidingsethiek van Peter-Paul Verbeek

Op het ECP jaarcongress heeft Peter-Paul Verbeek, professor techniekfilosofie aan de Universiteit Twente, zijn aanpak voor begeleidingsethiek gepresenteerd. Peter-Paul speelt al gelangere tijd een rol in mijn leven, als een van de docenten in mijn master-studie heb ik veel van hem kunnen leren over de mens als wezen dat innig is verstrengeld met de technologie. Ik heb zelfs de eer gehad om met hem te kunnen werken aan een van de eerste MOOCs van de Universiteit Twente, ‘Philosophy of Technology‘.

Volg een bliksem introductie ‘technological mediation’ via deze animatie uit de MOOC.

De uitgave over begeleidingsethiek is hier eigenlijk een doorgetrokken variant van. Hoe kan je ethiek in technische ontwikkelingen meenemen als je voorbij durft te gaan aan de ‘beoordelende’ houding en inziet dat technologie onze plek in en interactie met de wereld medieert? Volgens Verbeek brengt een begeleidende benadering de ethiek weer terug midden in de technologie. Er zijn 3 belangrijke aspecten aan de begeleidingsethiek:

  1. Je moet aan de slag met concrete technologische toepassingen
  2. Je inventariseert mogelijke maatschappelijke implicaties
  3. Je onderzoekt de mogelijke implicaties voor je handelen
De beschreven methode

Zoals vaak met ethiek, technologische ontwikkelingen, en het maken van de juiste beslissingen; is het allemaal stiekem best ingewikkeld. Waar Peter-Paul een concrete aanpak op papier heeft gezet, is de inzet van resources niet te min als je moet denken aan een groot deliberatief panel en dat voor elke concrete technologische toepassing. Aan de andere kant is dat misschien wel onze (nieuwe?) realiteit, een wereld waarin niet meer geaccepteerd wordt dat je ‘zomaar’ doet.

De ambitie is in ieder geval gezet, en ik hoop er in de toekomst eens mee aan de slag te kunnen. Ik zou zeggen bekijk de aanpak begeleidingsethiek zelf ook eens.